Thank you

Thank you for signing up to take part in Wear Red for Wales and Velindre 2024 and joining us to Paint Wales Red!

Diolch

Diolch am ymaelodi i gymryd rhan yn ymgrych Gwisgo Coch i Gymru a Felindre 2024 ac ymuno ni wrth Paentio Cymru’n Goch!

Mae fersiwn Gymraeg y wefan hon wrthi'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, os oes angen unrhyw gymorth neu gwybodaeth codi arian arnoch drwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â 029 2031 6211 neu e-bostiwchinfo@velindrefundraising.com


The welsh language version of this website is currently under construction. In the meantime, if you require any information or fundraising support through the medium of Welsh, please contact 029 2031 6211 or email info@velindrefundraising.com.