Hanner Marathon Caerdydd 6ed Hydref 2013

Hanner Marathon 2013   Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer hanner marathon Caerdydd 2013 felly ewch amdani ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd pan fydd cymaint o bobl yn addo colli pwysau a body n ffit?! Mae Felindre yn chwilio am gymaint o redwyr a phosibl i fod yn rhan o Dîm Felindre, felly beth am ymuno a ni a helpu ni i godi arian hanfodol a thrwy wneud, teimlo’n well fyth! Mae pob un sy’n rhedeg i Felindre yn derbyn fest rhedeg a chrys-T, pecyn nawdd a gwahoddiad i dderbyniad rhedwyr y ras sy’n digwydd yn syth ar ôl y ras lle’r ydym yn cynnig bwffe a thylino corff chwaraeon wedi’i darparu gan therapydd chwaraeon cymwysedig!   I gofrestru ar gyfer eich lle swyddogol yn y marathon cliciwch yma. Unwaith byddwch wedi archebu eich lle, cofrestrwch er mwyn bod yn rhan o dîm Felindre trwy lenwi ffurflen gofrestri Tîm Felindre. Byddwn wedyn yn danfon eich pecyn nawdd fel y gallwch ddechrau codi arian.   Rhedodd Steve Sullivan o Gaerffili , sy’n ganolig yn y llun islaw, ac sy’n trefnu Dydd Mega er budd Felindre bob blwyddyn, ei hanner marathon cyntaf gyda ffrindiau a chydweithwyr Dydd Mega y llynedd. Dywedodd “Dyma oedd ein hanner marathon cyntaf a gwnaethom fwynhau’n fawr, byddwn yn ôl yn bendant y flwyddyn nesaf. Arhosom gyda’m gilydd trwy gydol y ras a gorffennodd pawb gyda’i gilydd mewn 2 awr a 10 munud. Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i godi tua £1,600 ar gyfer Felindre a hoffem ddiolch i bawb a fu’n ein cefnogi. Yn ystod y ras roedd hi’n wych clywed gymaint o ddieithriaid yn y dorf yn gweiddi geiriau o gefnogaeth pan welsant grysau-T Felindre, roedd hyn yn help mawr ac wedi gwneud llawer o wahaniaeth yn ystod y milltiroedd called olaf” BACK