Make a donation today!

I would like to donate:

Click here if you would like to set up a regular donation.

SAVE THE DATE - IT’S BACK!

We are delighted to announce that our Wear Red for Wales and Velindre campaign will take place on Friday 31st January 2020!

Please join in the fun on the eve of the 6 Nations tournament to wish Wales’s men and women good luck in their 2020 campaign and help raise vital funds for Velindre Cancer Charity to provide specialist support for patients and their families in Wales.

In 2020, cancer will affect 1 in 2 people in Wales, so Velindre need to raise more money to support the increased number of patients and their families who will be living with cancer.

Please take part and help us raise £100,000 to fund projects that will:

  • Support children who have family members or friends living with cancer
  • Deliver counselling and other support services to patients, families and children

Getting involved couldn’t be easier – just wear something Red on Friday 31st January and donate a minimum of £1 to Velindre. You don’t have to stop there, you can hold a red themed event such as a cake sale, raffle or quiz.

Register your space  here.

You can purchase your official 2020 T-shirt here.

 

Download your materials below. 

Wear Red 2020 Booklet - English

Wear Red 2020 Booklet - Welsh

Wear Red 2020 Sponsor Form - English

Wear Red 2020 Sponsor Form - Welsh

Wear Red Bilingual Poster

 

CADWCH Y DYDDIAD – MAE  E NOL!

Ry’n ni wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd ein ymgyrch Gwisgwch Goch i Gymru a Felindre yn digwydd ar dydd Gwener 31 Ionawr 2020.

Os gwelwch yn dda ymunwch gyda ni ar drothwy pencampwriaeth y 6 Gwlad i ddymuno pob lwc i ddynion a merched Cymru yn eu hymgyrch 2020 a helpu i godi arian hanfodol i elusen Ganser Felindre i ddarpary cefnogaeth arbenigol i gleifion a’u teuluoedd yng Nghymru.

Yn 2020, fe fydd canser yn effeithio ar 1 o bob 2 person yng Nghymru, felly mae’n rhaid i Felindre godi arian i gynorthwyo y cynnydd yn nifer y cleifion a theuluoedd fydd yn byd gyda chanser.

Os gwelwch yn dda ymunwch gyda ni a helpwch ni i godi £100,000 i ariannu prosiectau fydd yn: 

  • Cefnogi plant sydd ag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yn byw gyda chanser
  • Darparu cwnsela a gwasanaethau cymorth eraill i gleifion, teuluoedd a phlant

Mae mor hawdd bod yn rhan o hyn – dim ond gwisgwch rhywbeth Coch ar Ionawr 31 a rhoi isafswm o £1 i Felindre. Does dim rhaid stopio yno, gallwch gynnal digwyddiad thema coch fel arwerthiant cacennau, raffl neu gwis.

Fe fyddwch yn gallu cofrestru yn swyddogol i fod yn rhan o Gwisgwch Goch i Gymru a Felindre at www.velindrefundraising.com a byddwch yn derbyn eich pecyn codi arian unigryw yn fuan iawn, ond yn y cyfamser rhowch y dyddiad yn y dyddiadur, ffôn neu galendr a paratowch i…

HELWPCH NI BEINTIO CYMRU YN GOCH A GWNEUD GWAHANIAETH !

Cofrestrwch Yma.