Make a donation today!

I would like to donate:

Click here if you would like to set up a regular donation.

REGISTRATIONS NOW OPEN! 

Our Wear Red for Wales and Velindre campaign will take place on Friday 1st February 2019. The aim of the campaign is to show support for Wales ahead of their Six Nations campaign and to raise vital funds for Velindre - Wales’s Premier Cancer Centre.

Our 2018 Wear Red for Wales and Velindre campaign was a huge success with hundreds of schools, businesses and individuals painting Wales Red and raising over £70,000. We want 2019 to be bigger and better and to do this we need your help!

Getting involved couldn’t be easier – register, then wear something red on Friday 1 February, when Wales take on France at the Stade de France, and donate a minimum of £1 to Velindre.

Click here to register online and receive your Wear Red pack filled with fundraising ideas.

You can also purchase an exclusive 2019 Wear Red For Wales And Velindre t-shirt, wristband or mug.

 

 

COFRESTRIADAU NAWR AR AGOR!

Bydd ein hymgyrch Gwisgo Coch Dros Gymru a Felindre yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 1 Chwefror 2019. Nod yr ymgyrch yw dangos cefnogaeth i Gymru cyn eu hymgyrch Chwe Gwlad, a chodi arian hanfodol dros Felindre, sef Prif Ganolfan Ganser Cymru.

Roedd ein hymgyrch Gwisgo Coch Dros Gymru a Felindre 2018 yn llwyddiant ysgubol, gyda cannoedd o ysgolion, busnesau ac unigolion yn peintio Cymru’n Goch ac yn codi mwy na £70,000 i Felindre. Rydym eisiau i 2019 fod yn fwy ac yn well, ac rydym angen eich help chi i wneud hyn!

Mae cymryd rhan yn rhwydd -  cofrestrwch, yna gwisgwch rhywbeth coch ar ddydd Gwener 1 Chwefror, pan fydd Cymru'n herio Ffrainc yn y Stade de France, a rhowch o leiaf £1 i Felindre.

Cliciwch yma i gofrestru ar-lein ac i dderbyn eich pecyn Gwisgo Coch sy’n llawn syniadau codi arian.

Gallwch chi hefyd brynu crys-t Coch, band llawes neu fwg Gwisgwch Coch Dros Gymru a Felindre 2019.