Kilimanjaro 2013

Rydym wedi lansio ein pedwaredd daith i Kilimanjaro ac yn edrych am ddringwyr awyddus newydd i gerdded hyd at gopa Africa!

Bydd y daith fythgofiadwy yma yn digwydd o 20fed-29ain Medi 2013, ac mae gennym eisoes 30 o gyfranogwyr wedi’i chofrestru, gan gynnwys seren y byd rygbi Martyn Williams ac yr arbenigwr adar Iolo Williams. Mae teitl y daith yn dod o sylwadau ein grŵp olaf a gododd arian drwy gerdded Kilimanjaro. Dywedodd Gareth Way 33 oed o Gwmbrân: “ Ymunais a thaith Kilimanjaro Felindre yn 2010 er cof am fy mam a oedd wedi cael eu trin mor dda gan Felindre cyn ei farwolaeth drist ym mis Gorffennaf 2009. Yn gryno, dyma oedd un o’r profiadau mwyaf anhygoel a heriol fy mywyd. Nid yw’n ormod i ddweud taw antur oedd wedi newid fy mywyd oedd hyn a roddodd gyfle i mi gyfarfod a bron i 50 ffrind anhygoel newydd ac i roi rhywbeth yn ôl am y gwaith gwych a wnaethpwyd yn Felindre.” Mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd dal ar gael i ymuno ar daith fythgofiadwy, gyda’r disgwyl i gyfranogwyr godi lleiafswm o £4,300. Mae’r swm hwn yn cynnwys hedfan, llety a chostau’r parciau. Cliciwch yma am Amserlen y daith a chwestiynau a ofynnir yn aml. Os hoffech chi ddod ar y daith fythgofiadwy yma, cwblhewch Ffurflen gofrestri a Ffurflen Feddygol a’i dychwelyd gyda blaendal o £193.40 ( gwnewch y sieciau’n daladwy i Felindre Fundraising) Os hoffech mwy o wybodaeth cysylltwch â Felindre Fundraising ar 02920 316211 neu e-bostiwch mailto:info@velindrefundraising.com"

BACK